Hiếm khi cảm xúc phẫn nộ được "thả" nhiều đến vậy ở 1 dòng trạng thái của Chelsea.