Speedtest cho biết Viettel là nhà mạng Việt Nam đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay có được danh hiệu "Mạng di động nhanh nhất Việt Nam". mọi người thấy thế nào về thông tin này ạ ?Mạng di động nhanh nhất Việt Nam - Page 2 An-pham-speedtestfn-01-crop-1538474600368819775672