Tình yêu hc trò là nhng khonh khc tuyt vi nht ca cuc đi, s ngây ngô trong tng khuôn mt, s ngi ngùng trong tng ánh mt đã làm nên s đáng yêu và là dn khó phai cho đến tn cui đi. Tình yêu hc trò không cu kì, phc tp và không nhiu s toan tính như nhng cuc tình ca người trưởng thành. Nim vui đôi khi ch là đi hc mi ngày đ nhìn thy khuôn mt quen thuc đó. Và bun bã khi hôm nay ngườy bnh, không đến lp được.