(Tin tức thời sự) - Từ năm 2001 đến nay, phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất nhiều tài liệu thuộc danh mục "Tuyệt mật", "Tối mật".